Forsiden

Søg på siden

Om Kirken

Redemptoristerne
Congregatio Sanctissimi Redemptoris
Den Helligste Forløsers Fællesskab
CSsR

cssr wappen

Redemptoristernes segl og bomærke

”Hos Herren er Forløsning i overflod”
(Sl 130)

Siden 1899 har Redemptoristerne været knyttet til Sct. Albani Menighed. De første ordensmedlemmer kom fra Østrig. Derfor udgør Redemptoristernes tre ordenshuse og sogne (Sct. Annæ/København, Næstved, Odense) den dag i dag som ”Regio” en del af den østrigske ordensprovins. For tiden arbejder medbrødre fra Danmark, Polen, Irland og Østrig i bispedømmet København.
Redemptoristordenen blev stiftet i 1732 af en neapolitansk adelsmand, den senere biskop og helgen Alfonso M. de Liguori (1696-1787) og har som hovedformål ”at forkynde Evangeliet for de mest forladte mennesker, især for de fattige” (jf. ordensregel).
Klemens M. Hofbauer (1751-1820), ordenens anden store helgenskikkelse, gjorde ordenssamfundet kendt uden for Italien. Han virkede som præst i Warszawa og Wien. Derfra spredtes ordenen til nye områder.
I dag arbejder ca. 5.500 Redemptoristpræster og –lægbrødre i flere end 60 lande.
Redemptorist-generalhuset findes i Rom.

>>Den hl. Gerhard Majella >>Den salige Franz Xavier Seelos
>>Den salige Johann Neumann >>Den salige Gennaro Sarnelli
>>Den salige Kaspar Stanggassinger >>Den salige Peter Donders
>>Den hl. Alfonso de Liguori

Menighedsrådet bestyrer det kirkelige arbejde, og består af sognets præster og et antal mennesker, som menighedens medlemmer har valgt.

Du kan finde alle de overordnede informationer på Katolsk.dk her...

Sct. Albani Kirke i Odense

Her kan du læse lidt om Sct. Albani Kirkens og menighedens historie. Under flere af beskrivelserne er der både billeder med galleri og link til artikler.

Her og nu er en del af indholdet også vist på engelsk og tysk. Vores ambition er, at hele indholdet bliver oversat, men det har været en krævende proces, at få lavet en ny struktur på hele den nye hjemmeside, så der har bare ikke været resourcer til det endnu.

Katolikkerne er i Danmark fritaget fra - via skattesystemet - at betale til Folkekirken
Derfor bør man føle sig forpligtet i sin samvittighed til at tilslutte sig Den Katolske Kirkes Kirkebidragsordning - Den Katolske Kirke støttes ikke af Staten. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til sognekontoret eller på Den katolske Kirkes hjemmeside her...

Det sker...

Lørdag den 4. maj kl. 13.00: Barnedåb. Kl. 10-13 øver de kommende 1. kommunikanter i kirken. Kl. 1...

Hits: 244

Det sker...

Søndag den 7. april Sct. Albani DUKs fasteindsamling: Efter...

Hits: 269
Sct. Albani Kirke Odense
Adelgade 1
5000 Odense

Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.700 medlemmer og med et internationalt præg.