Forsiden

Søg på siden

Praktiske oplysninger

Navneændring sker ved henvendelse til det sted, hvor barnet er navngivet. I nogle tilfælde kan navneændringen dog kun ske ved navnebevis, udstedt af statsamtet, og der skal betales et gebyr, hvorimod navneændring hos en ministerialbogsfører er gratis.

finder normalt sted i sognekirken. Barnet bør døbes indenfor de første uger efter fødslen. Sognepræsten er forpligtet til at sikre sig, at forældrene er i stand til og villige til at opdrage deres barn som katolik.

Navngivelse kan ske enten ved anmeldelse til det katolske bopælssogn (hvis det er en anerkendt menighed) eller ved dåb eller ved anmeldelse til folkekirkens kirkekontor, hvor moderen har bopæl.

Det sker...

Fredag den 15. marts kl 17.00 : Vi fejrer  festen for den hellige Klemens Maria Hofbauer,...

Hits: 41

Det sker...

Søndag den 3. marts 2019: Fastelavnssøndag...

Hits: 42
Sct. Albani Kirke Odense
Adelgade 1
5000 Odense

Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.700 medlemmer og med et internationalt præg.