Sct. Albani Kirkens historie

Her kan du læse lidt om Sct. Albani Kirkens og menighedens historie. Under flere af beskrivelserne er der både billeder med galleri og link til artikler.


       Har du forslag til noget, eller ligger du inde med viden og meget gerne billeder, som vi bør have med her
       på "Tidslinjen", er du meget velkommen til at kontakte os her

Her og nu er en del af indholdet også vist på engelsk og tysk. Vores ambition er, at hele indholdet bliver oversat, men det har været en krævende proces, at få lavet en ny struktur på hele den nye hjemmeside, så der har bare ikke været resourcer til det endnu.

1867 - Danmarks 3. missionsstation

22/10 1867 oprettes Danmarks tredje missionsstation (efter København og Fredericia) i Odense. Menigheden bestod da af 12 voksne og 7 børn.

1869 - Køb af grund til kirke

Grunden, der tidligere havde tilhørt den sidste katolske biskop i Odense, Jens Andersen Beldenak, bliver købt af katolikkerne.

1870 - "Sct. Mariæ Kirke"

31/5 1870 indvies "Sct. Mariæ Kirke" i nogle gamle bindingsværksbygninger, der stod på grunden. Den kunne rumme knap 200 personer. 

1899 - Redemptorister fra Østrig

9/1 1899 De første Redemptorister fra Østrig kommer til byen. De påbegynder en indsamling til en ny kirke; pengene indsamles især i Østrig, men også i Redemptoristsogne i andre lande.

1906 Sct. Hedvigsøstrene kommer til Odense (Dalum)

1906: Dalum Kloster ejes i dag af Sct. Hedvig Søstrenes Kongregation, som købte den tidligere hovedgård Kristiansdal i 1906. Kristiansdal blev omdøbt til Dalum Kloster, og Sct. Hedvig Søstrene indrettede kloster og sanatorium for brystsyge kvinder i de renoverede bygninger.

Ordenen blev grundlagt i Breslau i Polen i 1859 og viet til Sct. Hedvig, som var en fyrstedatter fra Bayern – født i 1174. Det var især syge og forældreløse, hun tog sig af. Hun var gift med Hertug Henrik af Schlesien. Inden sin død i 1243 havde hun taget initiativ til adskillige kirke- og klosterbyggerier. Ordenen fik udbredelse i Polen, store dele af Tyskland og Østrig, inden den i 1906 kom til Danmark. Dalum Kloster er hovedsæde i Danmark for ordenen. Der er eller har desuden været Sct. Hedvig Søstre i København, på Bornholm, i Slagelse, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Nykøbing F. Ordenens særlige opgave er at undervise og opdrage børn, især forældreløse og hjælpeløse børn. Sct. Hedvig Søstrene driver derfor vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og børnehjem. Her ud over beskæftiger søstrene sig også med sygepleje på alderdoms- og plejehjem, på sygehuse og i private hjem.

1906 - den nye "Sct. Albani Kirke"

21/10 grundstensnedlæggelse til den nye "Sct. Albani Kirke" og byggeriet er i gang.

1908 - Indvielse af "Sct. Albani Kirke"

25/10 1908 indvies kirken af Biskop von Euch. Den indvies ligesom den middelalderlige trækirke, hvor Sct. Knud blev dræbt, til Vor Frue og Sct. Alban, men nu også til Sct. Knud
Hovedfest: Marias Optagelse i Himlen 16/8. 

Beskrivelse af kirken

Kirken er bygget i tidlig gotisk stil, dog er portalen romansk.
Tårnet er 54 m højt (foto ydre)
Træskærerarbejdet i kirken stammer fra Sydtyrol.
Glasmalerierne og kirkens 4 klokker er fremstillet i Tyskland.

Indgangsportalen

Over portalen ses Sct. Knud og ved siderne granitrelieffer af
Sct. Alban (tv) og (th) Karl den Gode (Sct. Knuds søn).
Dørens billedskærerarbejde, der er udført af C. Rasmussen, Odense, forestiller øverst: Sct. Bonifacius, Tysklands apostel, der fælder Tordenegen (tv) / Sct. Bonifacius' martyrdød (th).
Nederst: Sct. Ansgar sejler til Danmark (tv) /Sct. Knuds martyrdød (th).

Sct. Knuds Kapel

Glasmalerierne viser den hellige Kong Knud, hans sidste altergang og hans død. I kapellet står døbefonten med indskriften "Docete omnes gentes baptizantes eos" ("Lærer alle folk og døber dem"). En statue af den hl. Josef med barnet og en Pietá står ligeledes her.

Altertavlen

Billedet forestiller Marias kroning i Himlen. Allerøverst ses Ærkeenglen Mikael med Dommens Vægtskål. Derunder apostlene Peter (tv) og Paul (th).
De store figurer forestiller (tv) Sct. Alban (død 302) og (th) Sct. Knud (død 1086).
Ved tabernaklets sider ses de fire evangelister.

Maria-billedet

Billedet er malet af Birgitte West (fremtrædende katolsk kunstner f.1901 d.1979) og fremstiller Maria som "Moderen af den stedsevarende Hjælp". Det er en kopi af en ikon fra Kreta, som i det 16. årh. kom til Rom. Dette nådebillede blev i 1866 overgivet i Redemptoristernes varetægt og befinder sig nu i San Alfonso‑Kirken i Rom.

Prædikestolen

Her ses fremstillinger af de fire store latinske kirkefædre: Ambrosius, Gregorius, Hieronymus og Augustinus. Ved trappen ses Moses med Lovens Tavler.

Statuerne

Ved indgangen over skriftestolene ses en "Jesu‑Hjerte‑Statue".
På pillerne ses fra indgangen, (th) den hl. Klemens Maria Hofbauer, Redemptorist, kaldet Warszawas og Wiens Apostel (død i 1820), og Maria som Himlens Dronning. Denne statue stammer fra den gamle "Sct. Maria Kirke".
Til venstre ses den hl. Alfons Maria af Liguori, kirkelærer og stifter af Redemptoristordenen (død 1787) og den hl. Hedvig (død 1243).

Orglet

Stammer fra omk. 1920 og er bygget af det bøhmiske firma Rieger.
Det har 19 stemmer på 2 manualer og pedal.

1970-2000: Se mere...

1970: Valg af 1. Menighedsråd

1972: Gennemgribende restaurering af kirken efter 2. Vaticankoncils liturgiske reformer. Økumeniske kontakter i Odense tager til

1973: Immaculata-søstrene kommer fra Polen og arbejder siden i kirken, præstegården og Sct. Albani skole Katolikker fra forskellige lande tilslutter sig menigheden i løbet af årene; siden 1980 vokser menigheden igen p.gr. af en stor vietnamesisk gruppe

2000: Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.200 medlemmer og med et internationalt præg.