Kirkeskat

For Folkekirkens medlemmer er kirkeskat til egen kirke obligatorisk. Katolikkerne i Danmark er fritaget fra - via skattesystemet - at betale kirkeskat til Folkekirken. Den katolske kirke modtager ikke penge fra staten. Da det er en forpligtelse for katolske troende at understøtte sin kirke økonomisk, bedes alle om at registrere sig for frivillig kirkeskat til Den katolske kirke. Den katolske kirke i Danmark har meget svag økonomi, og har de sidste år været tvunget til at sælge ud mange ejendomme for at holde den daglige drift i gang. Det anbefales at man betaler 1 % af sin indtægt i kirkeskat.  Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til præstekontoret, eller ved at fylde ud skema på Den katolske Kirkes hjemmeside her