Sakramenterne

Hvad er et sakramente?

Den katolske Kirke har syv sakramenter; dåb, skrifte, firmelse, eukaristi, ægteskab, præstevielse og de syges salvelses sakramente.
Et sakramente (af latin: "sacer", dvs. hellig) er en hellig handling og et nådemiddel. Det hører med til sakramentets væsen, at det er Kristus selv, der har indstiftet det og ikke kirken og det gjorde Han, for at fortsætte sin frelsende gerning iblandt os. Et sakramente kan man derfor kort og godt kalde en Kristus-handling.
De troende skal være sig bevidst, at det er Jesus selv, der giver dem den nåde, der er knyttet til det sakramente, de modtager.

De som ønsker at skrifte, de som ønsker syges salvelse for sig selv eller en anden, de som ønsker at lade sig døbe eller få døbt sit barn samt de som ønsker at gifte sig katolsk bedes tage kontakt med en af menighedens præster.

De som kender på et præste- eller ordenskald har anledning til at tage kontakt med en af menighedens præster eller til at tage direkte kontakt med den biskoppelige kaldsansvarlige, p. Jesper Fich, sognepræst I Maria menighed, Frederiksberg.

Du kan læse mere om sakramenterne på Katolsk.dk