Betragtning for 7. uge i påsketiden

HELLIGE FAR, BEVAR DEM I DIT NAVN! - Betragtning over 7. påskesøndags evangelium - Johannes evangelium, 17. kapitel, v. 1 - 11a.

 

 

"Ved fare, slå ruden ind, tryk på knappen og bevar roen!"

Sådan står der ved betjeningsanvisningen ved brand. I en tid, hvor alle stiller spørgsmål, og kirken må tage imod megen kritik og hån, må vi bevare trofastheden overfor paven og kirken. Sådan eller noget lignende kunne det lyde i et brev fra biskoppen. Eller "Opbevar kvitteringen godt, den gælder som garantibevis", siger sælgeren til kunden.

Ordet bevare siger meget. Tre gange forekommer det i dagens evangelium. "Hellige far, bevar dem i dit navn", siger Jesus i sin afskedstale til disciplene, og idet han ser tilbage på sit liv, siger han: ”Så længe jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit navn". Og til sidst hans bøn: "Jeg beder ikke om, at du tager dem ud af denne verden, men at du vil bevare dem for det onde." Ordet "bevare" siger meget. Hvad mener vi, når vi bruger det? Mener vi at gemme det, lægge det ned i en skuffe? Sikkert er sikkert - for vi ved jo ikke, om vi skal bruge det igen! Eller betyder "bevare" - "sådan er det og, sådan bliver det og dermed basta”. Altså at have sin egen overbevisning fastholdt i sit stive sind uden at tage hensyn til, om nogen overhovedet forstår, hvad vi mener med det, og om det kan hjælpe nogen som helst? Betyder bevare altså: at alting i livet og i troen ligger fast en gang for alle? Så ville ethvert spørgsmål være overflødigt - man behøvede bare at slå op i katekismen og så holde sig til, hvad der står. Ordet "bevare" er et megetsigende ord. Jeg kan bevare - i den mening at opbevare noget - eller jeg kan bevare livet "som det altid har været". Men også som noget dynamisk, som Jesus forstod det, da han bad: "Bevar dem i dit navn". Men kun, hvis vi bevarer, ikke bare opbevarer, det vil sige at holde krampagtigt fast ved noget, så kan vi måske forstå noget af det, som Jesus vil sige til os i sin afskedstale. I ordet "bevare" gemmer sig ordet "sandhed". Ordet bevare betyder altså at finde sandheden, at blive i sandheden - og det er bestemt ikke noget stift eller dødt. Et eksempel: to mennesker elsker hinanden og siger så: hvad er den rigtige vej for os? De taler om det, de laver planer, som de forkaster igen. Skal vi vove at gifte os? Er du virkelig det menneske, der er bestemt for mig i dette liv? Eller er det bare noget, vi drømmer, og som kan gå itu som en sæbeboble? Sådan forstår Jesus ”at bevare", når han siger: "Hellige far, bevar dem i dit navn". Og "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af denne verden, men at du vil bevare dem for det onde.” Det er det, vi må lede efter i vores liv. Det er ikke noget statisk, det er noget dynamisk. Det er en vej, der ligger foran os. Det er at beskæftige sig med fremtiden og ikke med fortiden. Det må prøves, forsøges, voves. Også med fare for, at vi ikke med det samme finder det rigtige. Så meget står fast: de i kirken, der hårdnakket afviser alle reformer med henvisning til, at man skal bevare alt det gamle trofast - de kan ikke vise hen til dagens evangelium. Og heller ikke de, der tror, at man bedst redder troen, hvis man udførligt følger det, der står i lærebøgerne, og dermed en gang for alle er fastlagt. Livet med samtaler med andre mennesker skal lære os at leve livet med alle dets udfordringer. Hvem bevarer bedst troen?: Den, der siger: ”Det er jo alt sammen så klart og regelbundet", og dermed holder sig udenfor al samtale og diskussion - eller dem, der forbliver åbne for nye tanker og spørgsmål? Og dermed er med iblandt dem, der søger efter sandheden. Hvem bevarer bedst troen: Dem, der fordømmer alt nyt og bare siger: det kommer fra djævelen, eller dem, der siger: "Det må vi tale om i al åbenhed, så vi kan finde en løsning i evangeliets ånd? ”At bevare" har ikke noget at gøre med en ghettomentalitet, det er der mange i dag, der misforstår og som tror, at al samtale er farlig for troen. Jesus sagde jo: "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du skal bevare dem for det onde." Vi har lov til at søge efter sandheden, ja vi har endda lov til at gå omveje, så vi risikerer at tage fejl, for Gud vil bevare os, så vi altid finder tilbage til den rigtige sandhed. Sådan, som Jesus beder om det for os:

"Helliggør dem i sandheden, dit ord er sandheden." 

 

(Betragtningen er skrevet af p. Leo)

 

 

Del dette: