Alle messer fejres på ny!

Fordel jer på de tilgængelige messefejringer, og hold fysisk afstand!

Kære menighed! I over to måneder har kirken været lukket, og dette til stor smerte for menigheden. Nu kan vi imidlertid glæde os over, at vi igen kan fejre de hellige messer, men desværre med en begrænsning på 70 mennesker til hver messe. Dette er dybt bedrøveligt, men vi skal jo alle passe på, at coronaen ikke blusser op igen. Yderligere er det vigtigt IKKE at komme i kirken, hvis nogen føler sig utilpas eller på anden måde ikke føler sig helt rask, dette gælder også de ældre og svage i menigheden. Det er kun tilladt at bruge hver anden bænk, og der skal til hver en tid være en afstand på mindst en meter pr. person. Familier, som bor sammen, må gerne sidde på den samme bænk. Ved uddeling af den hellige kommunion er det også vigtigt at holde afstand. Med ønsket om Guds velsignelse til os alle i denne svære tid.

Hjertelig hilsen pater Bernhard 

I denne ekstraordinære situation kunne det være meget solidarisk om man fordeler sig på de mange messer, slik at flest mulig får anledning til at komme til messe. Man kan f.eks.:

- Undgå at komme til søndagsmesse dersom man har mulighed til at komme til en hverdagsmesse

- Kommer til den sene engelske søndagsmesse kl. 1900 hvor det som regel er rigelig med plads 

- Komme til den ekstra søndagsmesse, LØRDAG kl. 1700, som tilbydes for en kort tid fremover.

- Messerne i Dalum Klosterkirke er indtil videre lukket for menigheden

Så længe denne ekstraordinære situation varer bedes videre alle om at holde fysisk afstand til andre kirkegængere; 1 meter ved messe uden sang, 2 meter ved messe der det synges.

Tak for jeres velvillighed!

 

 

Del dette: