Indbydelse til besvarelse af spørgeskema som forberedelse til bispesynoden 2015 om familiens kald og mission i Kirken og i nutidens verden

I december 2014 udsendte sekretariatet for bispesynoden ”lineamenta,” en sammenfatning af drøftelserne på den ekstraordinære synode om familien, som blev afholdt i oktober 2014, herunder også resultatet af besvarelserne af det dengang udsendte spørgeskema.

Hensigten med det første spørgeskema var at få dannet sig et overblik over familiernes situation i verden i dag. Lineamenta afspejler besvarelsen af disse spørgsmål. Sammen med lineamenta foreligger nu en ny række spørgsmål. Med dem lægges der op til også at bringe forslag til at fremme familiens sag og løse dens problemer.

Alle i bispedømmet, der måtte have lyst, kan deltage i besvarelsen af spørgsmålene.

Spørgeskemaet kommer meget sent, men er først for nylig med stor indsats og omhu blevet oversat til dansk af frivillige kræfter. Spørgsmålene er for manges vedkommende ret omfattende og dybtgående. Det er ikke sikkert, at I har mulighed for at besvare alle spørgsmål eller besvare dem detaljeret. Det er heller ikke nødvendigt. Alle svar vil blive opsummeret og indgå i bispedømmets samlede besvarelse.

På trods af den sene udsendelse er vi nødt til at sætte en kort frist for besvarelserne - nemlig onsdag den 25. marts. Besvarelserne bedes sendt til Bispekontoret, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V, att. Niels Messerschmidt eller pr. e-mail   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.