Lørdag den 31. Nytårsaftensdag

   Kl. 9.00: Messe

   Kl. 15.30: Takkegudstjeneste for året der gik

   Søndag den 1.1: Nytårsdag - Festen for Jomfru Maria, Gudsmoder

 Kl. 8.30: Messe på Vietnamesisk

 Kl. 10.00: Højmesse på dansk

 Kl. 12.00: Messe på polsk

 Kl. 16.30: Messe på dansk

 Forvaltningsrådet og præsterne ønsker alle et godt og velsignet nytår  - 2017