Søndag den 5. februar 2017 Kyndelmisse : Højmessen kl. 10 med lysindvielse og procession
Undervisning for firmander og 1. kommunikanter