Nyheder

Søg på siden

Nyheder

Her kan du løbende følge med i, hvad der sker.

Sct. Albani Kirke i Odense

Vesper hver lørdag kl. 17 (ca. 25 min.)

Kirkekaffe hver søndag efter højmessen

Renovering af kirkens spir.

Hvis man ønsker fradrag i skatten kan man indbetale eventuelle beløb på konto:4183-0005001471, mærket Kirkespir Odense

Besøgstjeneste.

Vi planlægger at lave...

Pastoralråd

Referat af Pastoralrådets 91. møde d. 14. - 15. november på Magleås her...

Sct. Albani Kirke
Søndag den 29.: 1. søndag i advent, det nye kirkeår begynder.

Efter messen kl. 10 er der Nikolausfest som arrangeres af DUK. Alle børn mellem 4-14 år er hjertelig velkommen

Lørdag den 5. december afholder vi en besindelsesdag i kirken med bøn og tilbedelse.

Pastoralråd

Referat af Pastoralrådets 91. møde d. 20. - 21. juni 2015 på Magleås her...

Sct. Albani DUK

Kære allesammen

Med stor glæde vil jeg fortælle jer, at bogen "Guds frelse og Guds barmhjertighed" er allerede trykt og kommet til Odense sammen med 16 baner med mosaikken. Det er kun begyndelsen! Dansk version er færdig , men vi skal arbejde hård, for at oversætte det til andre sprog og samle midler for at betale det.

Det sker...

Fredag den 15. marts kl 17.00 : Vi fejrer  festen for den hellige Klemens Maria Hofbauer,...

Hits: 41

Det sker...

Søndag den 3. marts 2019: Fastelavnssøndag...

Hits: 41
Sct. Albani Kirke Odense
Adelgade 1
5000 Odense

Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.700 medlemmer og med et internationalt præg.